Diaconaal Fonds Barendrecht

Voor Bijzondere Noden te Barendrecht
Hulp aanvragen

Hulp in uw situatie!

De Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht (‘Fonds’) is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Barendrecht.

Het Fonds wil alle Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen helpen, als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem en de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. Het Fonds wil daarbij snel handelen en digitaal ingediende aanvragen binnen drie werkdagen afhandelen.