Organisatie Noodfonds

Open en transparant

Contactgegevens 

Volledige naam stichting:
Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht

p/a Stichting KijkopWelzijn
Binnenlandse Baan 30
2991 EA Barendrecht,

T. 06 – 36 38 47 87
E. info@diaconaalfondsbarendrecht.nl 
W. 
diaconaalfondsbarendrecht.nl

Bestuur

Diaconaal Fonds Barendrecht is opgericht op 25 maart 2020 (KvK 77714482). In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter: Theo van Gelder
Secretaris: Jan Maasen
Penningmeester: Arjan Stolk
Coördinator aanvragen: Wim de Jong
Bestuurslid: Rikko de Jong
Bestuurslid: Dirk-Jan den Breejen
Bestuurslid: Jacomien Glasbergen

Beschermheer: oud-burgemeester Van Belzen
Vertrouwenspersoon bij klachten over behandeling door het bestuur: Angela Brantjes-van Loon
E: angelabrantjes@hotmail.com

Als bestuur werken we zonder vergoedingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@diaconaalfondsbarendrecht.nl.

Diaconaal Fonds Barendrecht is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Giften aan het Fonds zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.