Aanvragen

Noodfonds Barendrecht door hulpverlenende instanties

Hulp aanvragen

Hulp aanvragen bij het Noodfonds Barendrecht kan op verschillende manieren.

De voorkeur gaat uit naar het indienen van een aanvraag via Vraagwijzer van Kijk op Welzijn, bereikbaar op 0180 – 69 18 04 en vraagwijzer@kijkopwelzijn.nl. Ook kan een aanvraag via één van de Wijkteams Barendrecht Welzijn en Zorg, een andere professionele zorgverlener of een plaatselijke diaconie ingediend worden. Of rechtstreeks bij het Fonds via een emailbericht aan aanvraag@diaconaalfondsbarendrecht.nl.

Bij de aanvraag dient een volledig ingevuld aanvraagformulier te worden gevoegd, inclusief de relevante informatie over de financiële situatie van de aanvrager.

De intentie van het Fonds is om digitaal ingediende aanvragen binnen 3 werkdagen af te handelen.

Bij alle aanvragen wordt nagegaan of er voorliggende voorzieningen zijn van de gemeente of andere instanties. Zo nodig wordt de aanvrager hiervoor in contact gebracht met het wijkteam, de gemeente of een andere hulpverlenende instantie.

De hulp wordt in beginsel als een gift in natura verstrekt. Bedragen worden niet overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager, maar rechtstreeks naar de leveranciers van goederen of schuldeisers.