Privacy

Gegevensbehandeling Noodfonds Barendrecht

Privacyverklaring

Het Noodfonds Barendrecht werkt  in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is vastgesteld door het bestuur van Noodfonds Barendrecht. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. U kunt hierin lezen hoe het Noodfonds met uw gegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot het Noodfonds Barendrecht goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De verklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot het Noodfonds Barendrecht wendt. Soms zal het Noodfonds Barendrecht expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of een intakeformulier.