Financiering

Bijdragen aan het Noodfonds Barendrecht

Mogelijk gemaakt door…

Voor het geven van noodhulp aan inwoners van de gemeente Barendrecht is veel geld nodig. De gezamenlijke kerken in Barendrecht dragen financieel bij aan het noodfonds:

  • Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard
  • Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht
  • Hervormde wijkgemeente b.a. Immanuëlkerk
  • Nederlands Gereformeerde Kerk Barendrecht
  • Protestantse Gemeente te Barendrecht
  • Rafael Barendrecht Waterport4C
  • Rooms-katholieke parochie Sint-Augustinus 

Het Noodfonds Barendrecht heeft daarnaast een subsidie ontvangen van de gemeente Barendrecht. Ook heeft het Fonds giften ontvangen van particulieren.

Giften om het werk van het Diaconaal Fonds Barendrecht mede-mogelijk te maken zijn welkom op onze bankrekening NL30 RABO 0353 447 048.