Doelstelling

Diaconaal noodfonds Barendrecht

Waarom?

De Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht (‘Noodfonds Barendrecht’) is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Barendrecht.

Het Noodfonds Barendrecht wil alle Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen helpen, als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem en de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn.

Het Noodfonds Barendrecht wil daarbij snel handelen en digitaal ingediende aanvragen binnen drie werkdagen afhandelen.